| OVER PESSE.COM    | BEGIN   | CONTACT   
 
Nieuws

 Nieuwsarchief?Klik hier 

April


Informatieavond over reconstructie Dorpsstraat Pesse
De gemeente Hoogeveen gaat in het voorjaar van 2015 de Dorpsstraat in Pesse herinrichten. Daarom wordt op maandag 14 april om 20.00 uur in ontmoetingscentrum De Wenning een informatieavond over de reconstructie gehouden. Het ontwerp en het vervolgtraject komen onder andere aan de orde tijdens de informatieavond.

Proces tot nu toe
Het Overkoepelend Orgaan Pesse (OOP) heeft samen met medewerkers van de gemeente een plan opgesteld voor de herinrichting van de Dorpsstraat. Vanuit het OOP is een werkgroep verkeer samengesteld. Inwoners hebben samen met de gemeente een analyse gemaakt en er zijn aandachtspunten voor de verbetering opgesteld. Aansluitend zijn twee schetsontwerpen gemaakt. De werkgroep heeft vervolgens een voorkeur uitgesproken voor één van deze varianten. Voor deze variant is vervolgens een kostenplaatje gemaakt en is een voorstel gedaan aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft afgelopen jaar ingestemd met de reconstructie van de Dorpsstraat en heeft hiervoor het benodigde budget beschikbaar gesteld.

Vragen?
Mocht u voorafgaand aan de informatieavond al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Hoogeveen via telefoonnummer 14 0528.


Met vriendelijke groet,
Team Communicatie

Gemeente Hoogeveen
Postbus 20.000, 7900 PA HOOGEVEEN | Raadhuisplein 1
T 0528-291919 | F 0528-291325 | E communicatie@hoogeveen.nl  | I www.hoogeveen.nl 
FOTO/FILMAVOND IN DE WENNING

Stichting Historie van Ruinen organiseert op maandag 7 april 2014 een fotoavond
in De Wenning, met dorpsfilm. Aanvang 20.00 uur, donateurs vrij entree! 


Dorpenfinale Hersengym

foto's: Artizzl Media / Peter Nefkens


LADIES ONLY GLAMOUR BINGO
(Opbrengst bestemd voor de oudersoos van Pesse)

De Gooische Bingo het gezellige avondje uit voor jouw en
 je vriendinnen,buurvrouwen,moeder tantes en oma's..!! 
Jullie lezen het dus al..Ladys only..!!

Na entree via de rode loper wordt u ontvangen met een bubbeltje en heeft u 
de gelegenheid om kennis te maken met de vrouwelijke ondernemers uit Pesse e.o.
Tevens is er live muziek om u alvast in de stemming te brengen.

Daarna start de dol dwaze bingo met werkelijk fantastische prijzen, 
mogelijk gemaakt door de vele sponsoren. En natuurlijk is er daarna 
een disco op hakjes verzorgt door DJ Murdock..!!

Graag zien wij u allen geheel in stijl op 4 april vanaf 20.00 uur in 
het etablissement De Wenning..!!

Groeten de Dup Club
(zie ook de banner hieronder!) 


Maart


NL DOET ook in Pesse

Zorgkwekerij Blinkende Wilg in Pesse verzorgt de dagbesteding voor zorgvragers met een lichamelijke en/of psychische beperking. Op vrijdag 21 maart, de landelijke NLdoet dag, nemen de deelnemers aan dit traject diverse werkzaamheden aan de nieuwe ijsbaan in Pesse voor hun rekening.

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, aangestuurd door het Oranje Fonds en georganiseerd door duizenden organisaties in Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag of dagdeel de handen uit de mouwen te steken. Een grandioos succes, want in 2013 waren er liefst 310.000 Nederlanders actief bij ruim 8400 klussen. 

Zorgkwekerij Blinkende Wilg is voor het derde jaar van de partij en gaat dit jaar dus aan de slag bij IJsvereniging De Hoekskamp. Een en ander gebeurt in nauwe samenspraak met De Hoekskamp, zo vertellen de eigenaren van de zorgkwekerij, Jessie Goodijk en Alex Kattouw:”Er zijn al langer banden tussen onze deelnemers en de ijsvereniging. Zo helpen we met het vegen van de baan en doen andere hand- en spandiensten. 

In het kader van NLdoet kwamen we op het idee om de ijsvereniging de helpende hand te bieden. Sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie, achter de begraafplaats, liggen er nog een aantal fikse klussen op stapel. Dit is een mooie gelegenheid om, samen met De Hoekskamp en een aantal stagiaires en vrijwilligers, dit aan te pakken.” Nadat de aanvraag werd ingediend bij NLdoet, werd een subsidie afgegeven om afrastering aan te schaffen. Om ’s winters te kunnen schaatsen, is het nodig een afrastering om de baan te maken voor de schapen die in de zomer het gras kort houden. Deze omheining zal geplaatst worden door de deelnemers en begeleiders van Blinkende Wilg, tezamen met de ijsvereniging en de overige vrijwilligers. 

Zo liggen er nog een aantal klussen op te wachten op uitvoering:”De nieuwe units, die gebruikt worden als het nieuwe clubgebouw, krijgen een likje verf, het terrein dient geëgaliseerd te worden en de bosmaaier wordt over het perceel gehouden. Onze deelnemers kijken er naar uit om in contact te komen met andere mensen en met hen samen te werken”, aldus het ondernemersechtpaar Kattouw en Goodijk.

Kattouw startte in 1993 met zijn kwekerij in Pesse. Zijn vrouw was werkzaam in de zorg en langzamerhand borrelde het idee op om de kwekerij samen te voegen met een zorgboerderij. In 2006 kwamen de eerste deelnemers in Pesse en stopte Goodijk met werken. ”We begonnen met zes of zeven deelnemers, maar dat werden er steeds meer. Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om hier fulltime voor te gaan en dat bevalt uitstekend,” aldus de goedlachse Kattouw. Inmiddels nemen 23 clienten deel aan het dagbestedingsprogramma op Blinkende Wilg. 

Dat is een bewuste keuze geweest, legt Goodijk uit:”Dagbesteding is beter voor zowel de deelnemers, als voor ons, want wij houden een privé-leven. Blijven ze hier intern, verklein je hun wereld en dat willen we voorkomen. Ze moeten de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en in aanraking te komen met de maatschappij. Daar zie je ze van genieten.” Goodijk fungeert als manager en spin in het web van de zorgkwekerij. Zij stuurt aan, controleert en laat het begeleiden over aan Kattouw en de zes andere begeleiders:”Alex heeft zoveel passie en hart voor het vak. Hij gaat vol overgave voor en zal er altijd voor onze deelnemers zijn.” 

Kattouw vertelt desgevraagd dat Blinkende Wilg een eigen karakter heeft ten opzichte van andere zorgboerderijen:”Wij zijn heel flexibel en kunnen gemakkelijk schakelen, wat onze deelnemers ook van ons vragen en verwachten. We zijn gewend te improviseren en we proberen ze er bij te betrekken, ze te laten nadenken. Dat noemen we vraaggericht bezig zijn, wat een leidraad is in onze visie. Hoe kunnen we de vraag van elke afzonderlijke deelnemer zo goed mogelijk bedienen.”

Naast de renovatie bij de ijsbaan, heeft Blinkende Wilg meer projecten uitstaan in het dorp. Zo kunnen senioren voor een minimale vergoeding hun tuin laten verzorgen en vergelijkbare klusjes laten uitvoeren. Goodijk:”Dan zie je onze mensen genieten. Ze fleuren op van de waardering voor een klusje, die een ander heel normaal zou vinden.”Kattouw haakt in:”Dat noemen we integrerende dagbesteding. We bieden een op maat gemaakt dagpakket, en proberen zoveel mogelijk met de samenleving in contact te blijven en te komen.”

Het bestaan van Kattouw en Goodijk is enerverend, afwisselend en veeleisend. De passie straalt van het duo af en voortdurend komen er nieuwe anekdotes over tafel. Het belang van hun deelnemers stellen ze boven alles, en ze proberen structuur in hun leven aan te brengen. Ook op 21 maart, met NLdoet, zet Blinkende Wilg haar beste beentje voor met de werkzaamheden bij de ijsbaan: “Je moet met deze mensen continu alert zijn, aansturen en coördineren. Telkens weer worden er andere dingen van je gevraagd. Elke dag is een nieuwe uitdaging. Ook de klus bij de ijsbaan.”


Bungalowpark Nuilerveld moet 'gewone' woonwijk worden

 

Bungalowpark Nuilerveld tussen Pesse en Spier moet een 'gewone' woonwijk worden. Nu wonen veel bewoners er permanent en dat is illegaal, omdat het om recreatiewoningen gaat. De VVD in Hoogeveen wil die situatie legaliseren.

Volgens fractievoorzitter Arend Steenbergen van de VVD wonen er op het Nuilerveld veel jongeren, omdat er in Pesse een tekort aan starterswoningen is. Navraag van RTV Drenthe leert dat de afgelopen vijftien jaar veel jongeren uit de omgeving van Pesse en Hoogeveen op het park zijn gaan wonen, ook omdat de gemeente die situatie gedoogt. Area Reiniging haalt er het afval op en Post.nl heeft er al jaren een brievenbus.


Er wordt al veertig jaar permanent op het park gewoond. Daarnaast is het Nuilerveld volgens Steenbergen niet (meer) te ontwikkelen als volwaardig recreatiepark. Verpaupering ligt op de loer en dat moet worden voorkomen. De VVD gaat zowel bij de gemeente als de provincie het verzoek tot legalisatie van permanente bewoning indienen.


(advertentie)


(advertentie)ONDERNEMER IN BEELD…  Evelien Schröder

In onze vorige woonplaats was ik begonnen met een massagesalon. In verband met de verhuizing naar Spier ben ik daar natuurlijk gestopt maar wil hier graag opnieuw beginnen.

Op mijn website www.withbothhands.nl kunt u zien wat voor massages ik geef. Het is voornamelijk voor de ontspanning, heeft u lichte klachten (bij voorbeeld in de rug, nek schouders enzovoort) dan neem ik die natuurlijk mee, maar…ik ben geen therapeute.

Ieder mens kan een massage goed gebruiken omdat dit goed is voor de spieren en ook om de afvalstoffen in het lichaam sneller kwijt te raken. Wilt u meer weten neemt u gerust vrijblijvend contact met me op 0613496137 of kijk op mijn site www.withbothhands.nl

Graag tot horens of ziens.

Evelien Schröder
De Steegde 11
Spier


Op 10 maart, om 19.30 uur organiseert de Smederijen van Hoogeveen in het MFC Nieuwlande een voorlichtingsbijeenkomst over “dorpen voor mekaar”.

Dorpen voor mekaar gaat over noaberschap, burenhulp en (informele) zorg voor en door bewoners. Een aantal Plaatselijke Belangen van de dorpen hebben al aangegeven dat zij kansen zien voor de dorpen van Hoogeveen. Het principe komt van Mondenzorg(t) uit de dorpen rond Emmen. Bewoners van Mondenzorg(t) komen 10 maart vertellen hoe zij dit in hun dorpen hebben aangepakt.

In het kort; via één telefoonnummer voor alle dorpen kunnen de bewoners van de dorpen allerlei vragen stellen. De vrijwilligers van de dorpen weten hoe ze de vragen kunnen beantwoorden of weten de weg naar de mensen die de vraag kunnen beantwoorden.

Voorbeelden vanuit Mondenzorg(t) zijn vragen over advies over een zinvolle dagbesteding of sportmogelijkheden, vragen met betrekking tot zorg en ondersteuning thuis, de activiteiten en mogelijkheden in uw omgeving, regelen van een maaltijdvoorziening, hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen of ondersteuning bij het invullen van formulieren.

Maar ook praktische vragen zoals kleine klusjes in huis of tuin, vervoer naar ziekenhuis of andere Zorginstelling, boodschappen halen, grofvuil wegbrengen, persoonlijke Begeleiding of vervanging van mantelzorg (respijtzorg) Kortom genoeg kansen en mogelijkheden om de kracht van de dorpen te versterken, om bewoners meer zeggenschap te geven en langer op het dorp te laten wonen.

Iedereen die deze onderwerpen aanspreekt is van harte welkom 
op 10 maart in MFC “De Opsteker”, Spil 1 in Nieuwlande.
Februari

ZINDERENDE FINALE ARMWORSTELEN

Op 28 februari was het eindelijk zover, de 2e editie van de Sterkste Arm van Drenthe 
werd gehouden in de Wenning in Pesse. Een 30-tal deelnemers 
waaronder 5 dames gingen de strijd met elkaar aan.

Onder hen Kim Tesselaar , 6e op de wereldranglijst bij de dames. Philipp Stahlhofen, meervoudig wereldkampioen 2012 met 4 Duitse collega drukkers, Klaas Hogenhout, meervoudig jeugdkampioen Nederland en de gehele top van het Nederlandse Armworstelen maar ook een aantal plaatselijke talenten. 

Bij de dames waren de uitslagen gelijk voor links en rechts, 
Kim werd 1e, Yvonne Baron 2e en Martha Prins 3e. 

Bij de mannen ging de strijd voornamelijk tussen Duitsland en Nederland waarbij de meest zinderende partij ging tussen de Nederlander en de Duitse Philipp Stahlhofen. De gehele Wenning barstte bijna uit haar voegen toen deze mannen elkaar troffen in de finale en Klaas de 1e plek behaalde. 

Duitsland veroverde een aantal prijzen in de heren klasse maar Nederland 
heeft weer laten zien dat ze niet voor niets meedraaien in de top van Europa. 

De totale uitslagen lijst zal zo spoedig mogelijk te zien zijn op www.awdrenthe.nl

Filmpje RTV Drenthe over het armworstelen
Zie ook: Wintershow Drenthe


Klaverjassen iedere donderdagmiddag in De Wenning

Klaas en Hilligje Woltinge nemen steevast iedere week de organisatie
op zich van het klaverjassen en dat al gedurende 20 jaar.
Een bos bloemen en een bedankje namens de vele kaartliefhebbers
en De Wenning en we hopen dat het nog vele jaren volop gezellig 
is op de donderdagmiddag. Foto's; klik hier!
 

Januari

Derks en Blokzijl winnen vierde Gepa Open

PESSE – De vierde editie van het Gepa Open koppeldartstoernooi in de Wenning te Pesse is gewonnen door Rick Derks en Bertin Blokzijl. Zij versloegen in de finale Johan Vos en Martijn Meinen. Daardoor kent het toernooi voor de vierde keer op rij een andere eindwinnaar. 

De 54 koppels werden eerst verdeeld over poules van vier en drie koppels. De nummers één en twee van elke poule gingen door naar de winnaarsronde en de nummers drie en vier gingen naar de verliezersronde. Daarna werd er verder gespeeld via een knock-outsysteem, waarin een aantal teams werden vrijgeloot om zo op zestien koppels uit te komen. 

Uiteindelijk bleken Derks en Blokzijl de beste spelers in de winnaarsronde. Na een 0-1 achterstand in de finale tegen Vos en Meinen won het duo Derks en Blokzijl uiteindelijk met 4-1. In de verliezersronde trokken Erik Osseforth en Jacob Visscher aan het langste eind door in de finale met 3-1 te winnen van Henk Mulder en Dylan Lindeman. De prijs voor beste Pesserkoppel ging naar Sander van der Sleen en Martin Pero. De tweede plek ging naar John Kramer en Alex van Beukelen. De hoogste finish van het toernooi was van Bertin Blokzijl met een uitgooi van 160 punten. Johan Vos en Martijn Meinen gooiden samen de meeste 180’ers: vier keer. 

,,Ook dit jaar was het weer een geslaagd toernooi waarbij gezelligheid en darts samen kwamen. We zijn dan ook heel tevreden over het verloop van het toernooi en het aantal deelnemers”, aldus de organisatoren Erwin Strijker en Arnoud Luten van het Gepa Open Koppeldartstoernooi. ,,We willen alle sponsoren, vrijwilligers en deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het vierde Gepa Open Koppeldartstoernooi.” 

Eerste acht winnaarsronde:
1. Bertin Blokzijl en Rick Derks
2. Johan Vos en Martijn Meinen
3. Marco van Dalsem en Stefan Stam
4. Jansen en Jansen
5/8 Alex Padding en Roy Beekelaar
5/8 Ronald Barelds en Allard Benjamins
5/8 Wesley Holtrop en Alfred Hakkers
5/8 Martin en Johan Schalen.

Eerste acht verliezersronde:
1. Erik Osseforth en Jacob Visscher
2. Henk Mulder en Dylan Lindeman
3. Enrico Blokzijl en Stoffer-Remmelt Kats
4. Jasper Arends en Rik Hendriksen
5/8 Wilco Kramer en Jeffry Brus
5/8 Richard Padding en Remco Stuifzand
5/8 Walter Giezen en Edwin Dobben
5/8 Tijmen Altena en Robin Smeenge

Winnaars Pesserkoppel:
1. Sander van der Sleen en Martin Pero
2. John Kramer en Alex van Beukelen
3. Herman Nijenbrink en Daniel de Wit.

Meer foto's: klik hier!

   
Uitnodiging Stichting Veilig ETP

Beste omwonenden van het ETP (voormalig VAM/MERA terrein),
Hierbij nodigen wij u uit voor onze informatie bijeenkomst op 29 januari 2014 om 20:00 uur in Dorpshuis ’t Kaampie in Drijber. Op deze avond zullen wij ons als Stichting aan u voorstellen en uitleg geven waar wij momenteel mee bezig zijn. Tevens stellen wij u in de gelegenheid ons vragen te stellen.

Zoals eerder bekend gemaakt is de GGD Midden Drenthe bereid gevonden gezondheidsvragen met betrekking tot Noblesse en het ETP terrein te beantwoorden. Voordat deze vragen beantwoord kunnen worden is het natuurlijk van belang dat de GGD weet welke vragen er zijn onder de omwonenden. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is te downloaden van de website www.veiligetp.nl
Wanneer : woensdag 29 januari 2014 om 20.00 uur 
Locatie : 't Kaampie te Drijber

 
 Beste Free Runners, 

De aankomende 2 maandagen gaan 
de gratis Free Running introductie lessen WEL door (2 groepen zelfde tijden).
We zijn in contact gekomen met Kevin Vos hij heeft de opleiding leraar lichamelijke opvoeding afgerond en kan deze Free Running lessen ook geven. 

Het spijt ons dat het zo rommelig gegaan is, hier hebben wij niet alles aan kunnen doen. Door het plotseling stoppen van het uitzendbureau Wemovestunts hadden wij vlak voor het starten van de 4 proeflessen opeens geen trainer. Ivar van Peer de jongen die de 1e 2 lessen heeft gegeven heeft ons gelukkig uit de brand geholpen en Kevin kan nu 
de laatste 2 lessen geven. 

MAAR GOED NIEUWS;
We zijn nu druk bezig om vanaf begin maart Free Running vast op te gaan nemen in ons lesprogramma (dit kan helaas niet eerder i.v.m. de zaalbezetting). Dit is nog onder voorbehoud.

De tijden zijn dan iets later, maar nog wel op maandag; 
17-18 uur groep 5 t/m 7 
18-19 uur voor groep 8 en ouder 

Om te weten hoeveel interesse er is (hoe meer hoe beter .....zoals Ivar al zei) 
willen we vragen of u via deantilopen@gmail.com al aan kunt geven of uw zoon of 
dochter lid wil worden. Als alles definitief is zullen we 
een officieel aanmeldingsformulier sturen en/of meegeven.

Contributie is € 29,75 per kwartaal * 

Met vriendelijke groet,
Bestuur De Antilopen

* Als uw kind al lid van de Antilopen is dan zal dit 2e lidmaatschap voor de helft zijn.

   
Gele voetpad krijgt naam!  (UPDATE!)
Tussen de Grootslag en de nieuwbouw aan de Tipakkers ligt er een voetpad, aangelegd door de gemeente. Dit pad heeft geen naam en kort geleden is er actie ondernomen om deze situatie te veranderen. Aanstaande donderdag, 16 januari 2014, om 14.00 uur aan de Grootslag zijde, zal tijdens een klein ceremonie de aanleiding voor de naam uit de doeken worden gedaan. Aansluitend zal de naam van dit bekende gele pad worden onthuld. Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom om deze onthulling bij te wonen.

En de naam is.....MEULEPAD
De naam komt van het winterpad, dat in het verleden over de es liep en waarlangs inwoners van de Oostering en omgeving langs gingen, als de weg naar Pesse dicht gesneeuwd was. Open spitten was geen optie, dus een andere route gekozen. Veel boeren gingen dan met hun graan, dat gemalen moest worden met slee of ander vervoermiddel over dit pad naar de molen (meule) van de fam. Smit en later de fam. De Groot. Vandaar MEULEPAD.

Gezellige nieuwsjaarsvisite De Pioniers
 

Sponsor

   

Sponsor

 

Project Dorpssmederij

  

Project Woningbouw