Pesse.com

Bijgewerkt op zondag 19 juni 2016   


 
 

 NIEUWS 2016

WAT EEN FEEST GISTEREN!
TOT VANAVOND!

Jubileumviering 40 jaar De Wenning in Pesse

Zaterdag 21 mei werd het 40-jarig jubileum gevierd van Ontmoetingscentrum De Wenning. 
’s Middags waren er al activiteiten voor de jongste categorie kinderen in de vorm van een speciale kindervoorstelling, een echte DJ en twee zangeressen. Zaterdagavond was het de beurt aan de oudere jeugd die heeft genoten van een optreden van breakdancegroep Team Double U en een DJ in de Gasterijzaal. Ook de volwassenen kwamen aan hun trekken bij de band De Evening Stars. Een optreden van Team Double U was het begin van de feestavond. 

Vooraf sprak bestuursvoorzitter Gert Jonkers nog enige woorden. Hij benadrukte dat De Wenning is ontstaan uit het feit dat men samen de handen ineen heeft geslagen om te starten met het ontmoetingscentrum. In de jaren die daarop volgden was samen doen, beleven en meemaken de doorslaggevende reden voor het bestaan van De Wenning. Samen zal verder worden gewerkt aan een goede toekomst voor de jaren die gaan komen. De avond werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit Dorpssmederij Pesse. 

Halverwege de avond kwam Leo Kramer als vertegenwoordiger van 18 verenigingen nog even aan het woord. Namens de verenigingen werd een totaalbedrag van € 2.090,00 als cadeau overhandigd. 

Voorzitter Jonkers was enorm verrast dit fantastische gebaar en bedankt hen dan ook hartelijk voor deze bijzondere gift. Aan het eind van de festiviteiten kon worden vastgesteld dat het een fijne, gezellige dag geworden waar met trots op zal teruggekeken! 
&
ZATERDAG 28 MEI 2016


Het bestuur van ontmoetingscentrum De Wenning nodigt u van harte uit voor het
40-jarig jubileum. Dit gaan wij vieren op zaterdag 21 mei 2016 in De Wenning.
Voor deze dag hebben wij een speciaal programma samengesteld voor alle
leeftijden. Dit programma vindt u hieronder. 

Wij zien uit naar uw komst en heten u van harte welkom.

Bestuur Stichting Ontmoetingscentrum De Wenning


Programma 21 mei 2016
15.00-17.00 uur: 0-4 jaar
In de sportzaal met optreden ‘Kindertheater Bloem’

15.00-17.00 uur: 4-10 jaar
DJ Nijs in De Gasterijzaal met extra lichtshow en volop vermaak

20.30-23.00 uur: 10-16 jaar
Teenage Party met DJ Nijs in De Gasterijzaal. Met optreden van 
Hip Hop/Breakdance groep Team Double U 
(4e van de wereld en 3e van Nederland)

20.30-23.00 uur: vanaf 16 jaar en ouder
Feestavond in de sportzaal. Met live muziek all-round orkest De Evening Stars.
Met een spetterend optreden van Hip Hop/Breakdance groep Team Double U.

Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Na 23.00 uur spelen de Evening Stars door, maar dan zijn (begrijpelijkerwijs) de consumpties voor uw eigen rekening, tegen een gereduceerd bedrag.


Foto's Bingo voor World Servants 12 mei 2016

Dodenherdenking
Vandaag is er weer de dodenherdenking in Pesse. Voor wie daar weer bij wil zijn vanaf 19:45 verzamelen voor de Voorhofkerk te Pesse. Ook dit jaar gaan de kinderen van De Akker en De Posthoorn weer gedichten voorlezen en zullen Lara Boode en Gijs Kos weer voor de muziek zorgen. Delen= stilstaan bij doden die zijn omgekomen in de eerste en tweede wereldoorlog en tijdens vredesmissies. Laten we niet vergeten, maar dankbaar zijn voor de vrijheid die wij hebben gekregen!HOND KWIJT?

Sinds een aantal weken kom ik deze loslopende hond tegen in en rond Pesse. 

Mogelijk is deze hond uitgebroken?
Kan dit op de site komen zodat zich misschien iemand meldt?

met vriendelijke groet, Theun Krikke

info@theka.nl
0528-242501VRIJDAG 1 APRIL (GEEN GRAP!)

Aanvang: 20.00 uur

Ieder team bestaat uit 4 personen

Opgave kan alleen via: info@dewenningpesse.nl

Wees er snel bij, er is plaats voor 12 teams!


 Eindstand Braingames 2016
Winnaars na een shoot-out vraag: ABFAB!
Slimste braingamer: Paul Boode!
Koos bedankt voor het maken van alle leuke en afwisselende vragen!COMPLIMENTENDAG OBS DE POSTHOORN IN PESSE

Dinsdag 16 februari 2016 was het Complimenten dag op Obs De Posthoorn in Pesse.
Hoe leuk kan een compliment zijn…..het lijkt zo vanzelfsprekend..
…..een complimentje geven als iets goed gaat! 

Tóch doen we het in de praktijk maar bitter weinig. Dat komt omdat het geven van complimenten helaas (nog) niet echt in de volksaard van de Nederlanders zit. We zien wel vaak wat fout gaat, maar veel minder wat er goed gaat. Jammer, want juist in deze uitdagende tijden kunnen we wel wat extra positivisme gebruiken.

Alle leerlingen van De Posthoorn maakten een oorkonde waarop ze schreven wie ze een compliment gaven en waarom, iemand die een compliment verdiend! 

Het schoolcompliment ging dit jaar naar mevrouw Roelie Steenbergen 
voor haar geweldige hulp aan de Chinese leerling (en zijn ouders) !OPEN DAGEN OP OBS DE POSTHOORN IN PESSE!

Op 23 maart 2016 van 09.00 uur tot 11.00 uur is er open dag van de scholen van Stichting Bijeen, het openbaar primair onderwijs te Hoogeveen.

Ook o.b.s de Posthoorn te Pesse en o.b.s. de Zandloper te Stuifzand nodigen ouders van jonge kinderen van harte uit om een kijkje te komen nemen!


OBS De Posthoorn in Pesse doet mee aan NL-Doet!

Afgelopen zaterdag, 12 maart 2016, was het NL-Doet. 
De tribune op het schoolplein van de Posthoorn werd door ouders, kinderen (en ook nog een oud-leerling) en leerkrachten grondig opgeknapt. Er kwamen nieuwe planken en het geheel werd prachtig blauw geschilderd. Bovendien werd het zand (gratis beschikbaar gesteld door een ouder) weer mooi aangevuld.

Er is hard gewerkt en namens alle kinderen heel hartelijk bedankt!


LEERLINGAANTAL OBS DE POSTHOORN PESSE BLIJFT GOED GAAN!
Het leerlingenaantal van Obs De Posthoorn in Pesse blijft goed gaan en vandaag werd de 100e leerling feestelijk onthaald! Donny Tieman werd 4 jaar en werd feestelijk onthaald door alle 99 leerlingen en de leerkrachten van Obs De Posthoorn, want een 100e leerling moet natuurlijk gevierd worden!

O.b.s. de Posthoorn is een kleinschalige openbare basisschool in de kom van Pesse. Het is op de huidige plaats officieel geopend op 1 december 1957. O.b.s. de Posthoorn wil een school zijn voor alle kinderen uit Pesse en omgeving. 

Verschillende geloofs – en of levensovertuigingen of achtergronden ziet o.b.s. De Posthoorn als een meerwaarde voor de leerlingen om een eigen levensbeschouwing op te bouwen. Op deze manier wil o.b.s. De Posthoorn de leerlingen laten ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen, belangrijk is dat gelijkwaardigheid en respect centraal staat.


NL doet activiteit op Zorgkwekerij blinkendewilg in Pesse

Deelnemers van Zorgkwekerij Blinkende Wilg hebben zich afgelopen vrijdag ingezet om kinderen van OBS de Posthoorn te leren over hun dagelijks werk. De deelnemers hebben (samen met een begeleider) de kinderen les gegeven in enten, spitten, harken zaaien kloven en proeven van kruiden.

De kinderen van de Posthoorn hebben op hun school een kleine kas en moestuin.
Het is de bedoeling dat de kinderen na deze lesjes zelfstandig in hun moestuintje kunnen werken omdat ze nu weten hoe de grond bewerkt moet worden en ze moeten zaaien.
De zorgkwekerij blijft hier nog wel bij betrokken.

Vrijdag hebben de kinderen hun eigen gekweekte Tuinkers geproefd op een toastje.
Tijdens de spitles was er een wedstrijdje wie de eerste worm in de grond vond.
De winnaars hebben een krop andijvie gewonnen. Er is met de kloofmachine gewerkt.
Verder kregen de kinderen een geënte wilg mee naar huis en hebben ze het geluk gehad dat ze de jonge siervogels mochten bekijken.

Het was een geslaagde dag.Afzender Team Blinkende Wilg 

Zorgkwekerij Blinkende Wilg
H.Reindersweg 13A
7933 TW Pesse
Tel: 0528-241343
E-mail: info@blinkendewilg.nl 
www.blinkendewilg.nl 


OBS De Posthoorn in Pesse opent haar deuren als referentieschool! 
Obs De Posthoorn in Pesse mag zich sinds dit schooljaar een referentieschool 
van School aan Zet noemen! School aan Zet is een landelijk onderwijsprogramma dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en PO-raad. In totaal hebben 20 referentiescholen een ontwikkeling doorgemaakt naar een lerende organisatie en zijn bereid hun ervaringen te delen met andere scholen. 
Kom langs bij de referentiescholen PO en S(B)O ! 

De referentiescholen zetten de deuren open om van en met elkaar te leren! 
Eén van de referentieschool van School Aan Zet is o.b.s.de Posthoorn te Pesse van stichting Bijeen te Hoogeveen. Deze basisschool nodigt alle leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders uit om een schoolbezoek (geen open dag/inloop maar een dagprogramma) te brengen op donderdag 25 februari of op dinsdag 17 mei 2016. Op www.schoolaanzet.nl, primair onderwijs, referentiescholen is meer informatie (portretpagina) over de Posthoorn en de andere referentiescholen te vinden. 
Via de online kalender kan men zich aanmelden voor het schoolbezoek. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

09.15/ 09.25 Inloop, koffie/thee en kennismaking 
09.25/09.35 Plenaire opening van de dag door Géke Pinxterhuis, locatiedirecteur 

09.35/10.10 Klassenbezoek, met als speerpunt het schoolklimaat 
10.15/11.00 Pauze en gelegenheid tot vragen stellen, ook aan leerlingen door middel van interviewcorners 

11.00/11.45 Tweede klassenbezoek 
11.45/12.00 Vragenkwartier en interviewcorners 
12.00/13.00 Lunch en evaluatie van de klassenbezoeken met tips en tops, zodat we van elkaar kunnen leren. 

13.00 /14.00 Middag (optioneel): Presentatie over de 21-eeuwse vaardigheden, betreffende ICT door Henk Pinxterhuis, onderwijsondersteunend bovenschools ICT-er.

O.b.s.de Posthoorn, 
Oostering 4, 7933 PX Pesse 
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl 
www.obsdeposthoorn.nl 

School aan zet / Deelnemende scholen:
Naam school Plaats Kenmerkend voor de school
Kindcentrum de Haren Den Bosch

Kindcentrum, Units, doorlopende leerlijn 0-12, Brede school, Vreedzame school, Excellente school, Onderwijs en opvang in één organisatie, Multidisciplinair team, Combinatiefunctionarissen (functie- en taakdifferentiatie), Interne audits: samen leren, PLG.

Basisschool de Mienskip Buitenpost Open houding en verbinding omgeving, Ondernemend, Onderzoekende houding leraren, Voko (verplichte opdrachten en keuze opdrachten), Differentiëren op 7 niveaus, ICT-project.
Basisschool La Res Enschede Units, Leren van elkaar, Begaafdheidsprofiel, Talentgericht werken en functioneringsgesprekken, Omgaan met verschillen, Vertrouwen, Toyoto Kata (systeem om van tevoren vast te stelen welk doel je wil bereiken).
CBS Prins Maurits & CBS Eben Haëzer Dirksland & Goedereede Havenhoofd  Leefstijl-school, Open houding om zelf te blijven leren, Kinderraad: leervragen kinderen centraal, Autonomie, competentie en relatie als basis, Eigenaarschap, Kindwijs Academie, Denkstructuur, Systeemdenken, mindmap. 
De Catamaran Rotterdam Opleidingsschool, Integratie vakken en 21e eeuwse vaardigheden, Opbrengstgericht werken, Zichtbare leerlijnen, Andere talenten (judo, muziek, dans, outdoor, koken), Coachingsgesprekken, Lekker Fit-school, Begeleiding starters, Gedeeld leiderschap.
De Verwondering  Lent Gepersonaliseerd leren, IPC, Leerpleinen, Onderwijsvernieuwing, Kindcentrum, Jonge school, Samenwerken, Ontwikkelingsgericht onderwijs, Eigenaarschap, Professionalisering binnen de school.
Gerhardschool Amsterdam SO cluster 4, GIP-ADI lesmodel, Opbrengstgericht werken, Time-out beleid, Multi-disciplinaire overleggen, Lerende organisatie, bestuur breed speerpunt, Verbinding individu – school, PBS, Leraren organiseren zelf studiedagen, Interne audits.
J.H.Snijdersschool  Rijswijk Natuurlijk leren: werken vanuit thema’s, heterogene groepen in units, Visie ontwikkelen en uitbouwen, ICT (werken met Ipads, bordportfolio: digitaal kindportfolio en planbord), Kennisteams (een groep leerkrachten die onderzoek doet over een bepaald onderwerp, advies uitbrengt over eventueel in te voeren veranderingen), Units, Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw, Talent- en interessegestuurd naast vast curriculum.
Jenaplanschool Gorkum Gorinchem Sturen op relaties, Eenpitter met ouderbestuur, Ondernemer van eigen werk, Behaalde doelen worden, gemonitord, geborgd en onderdeel van de kwaliteitscyclus, Cognitieve talentontwikkeling. 
Maranathaschool  Nieuwkoop Taal/spelling verbetertraject, Eigenaarschap, Teacher-leaders, Reflecteren, vragen stellen, onderzoek doen, Leerteams, Principes Covey, Continue koppeling werkwijze en koers.
OBS de Meander Borger Relatie school-ouder-kind, Activerende didactiek, Samenwerken, Benutten kracht van teamdiversiteit, Samen analyseren van opbrengsten, Onderwijsinhoudelijke overleggen (10x pj), Focus op rekenen.
OBS de Posthoorn Pesse Interne mobiliteit, Diagnostische gesprekken met kinderen en ouders, Samen leren in teams, Kleine dorpsschool, Flitsbezoeken, ‘Sil op school’.
PCBS Schoter Duijn Den Helder Visualiseren, Autopoiesis (zelfcreatie en zelfproductie), Krimp, Vreedzame school, Onderzoekend en ontwerpend leren, ‘Marktplaats’ voor talenten, Actief elkaar feedback geven.
SBO Aquamarijn Leeuwarden Opbrengstgericht werken, Communicatie leerlingen en ouders, 360 graden feedback, Planmatig handelen, Veel kinderen met stoornis in autistisch spectrum, Direct instructiemodel, Verbeterplan opgesteld.
SBO Beatrix de Burcht  Gorinchem Gezamenlijke visie en koers, Beoordelen van collega’s, functioneringsgesprekken in groepjes), Eigenaarschap, Ondernemerschap, Heldere visie op leiderschap, Ateliers, Inhoudelijke werkgroepen, Leerlingen formuleren leervragen, Zeepkistmomenten i.p.v. vergaderingen, Creatieve inzet onderwijstijd, Sparringpartners van buiten. 
SBO de Evenaar  Nieuwegein Autonoom team, Werkgroepen op thema’s strategisch beleidsplan, Regiegroep, Focus op proces van veranderingen, Taxonomie van Bloom, Creatief denken, Sterke verbinding werkgroepen en groter geheel, Monitoring. 
SBO de Kampingerhof & SBO de Triade Oosterwolde Schooloverstijgende leerteams, Onderzoekende houding, Leerteams sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, begrijpend lezen, Vergaderplanning gericht op leren van elkaar, Verbreding teams, Kleine scholen. 
SBO de Sluis Zwolle Samen leren, Talenten centraal, Eigenaarschap, Vreedzame school, Gedeeld leiderschap, Stuurgroepen, Gepersonaliseerd leren, 21st century skills, Tablets, Masteropleidingen. 
Wittering.nl Rosmalen Units (4-5 professionals per dag), Samenwerking, Elektronisch portfolio, Coaching op de werkvloer, Specialisten/vakleerkrachten, Wetenschap & Techniek, Unitoverstijgend werken, Leren van mensen centraal, Kernconcepten, Coaches, regisseurs en een directeur, Opvang en onderwijs in één, Sterke onderlinge uitwisseling.

Een tiental judoka's van judovereniging Harado Pesse doet mee!
Kranghand en Arends winnen zesde Gepa Open

De zesde editie van het Gepa Open koppeldartstoernooi in de Wenning te Pesse is gewonnen door Wesley Kranghand en Jasper Arends. Zij versloegen in de finale oud-winnaars Dominggus Unitli en Bennie Tehupuring. Het prestigieuze darttoernooi zat met 64 koppels helemaal vol. 

De 64 koppels werden eerst verdeeld over poules van vier koppels. De nummers één en twee van elke poule gingen door naar de winnaarsronde en de nummers drie en vier gingen naar de verliezersronde. Daarna werd er verder gespeeld via een knock-outsysteem. 

Uiteindelijk bleken Kranghand en Arends de beste spelers in de winnaarsronde. In een spannend finale versloegen zij het duo Unitli en Tehupuring met 4-1. In de verliezersronde trokken Ronald van de Hof en Erik Wildeboer aan het langste eind door in de finale met 3-0 te winnen van Ymco van den Bos en Tjeerd Derk Jager. De prijs voor beste Pesserkoppel ging naar Klaas Dijkema en Richard Strijker. De tweede plek ging naar Martin Pero en Sander van der Sleen. De hoogste finish van het toernooi was van het koppel Alex Padding en Roy Beekelaar met een uitgooi van 111 punten. Twee koppels gooiden samen de meeste 180’ers: twee keer keer. 

,,Ook dit jaar was het weer een geslaagd toernooi, waarbij gezelligheid en darts samen kwamen. We zijn dan ook heel tevreden over het verloop van het toernooi. We zaten voor het eerst in zes jaar helemaal vol”, aldus de trotse organisatoren van het Gepa Open Koppeldartstoernooi. ,,We willen alle sponsoren, vrijwilligers en deelnemers hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het zesde Gepa Open Koppeldartstoernooi.” 

Eerste acht winnaarsronde:
1. Wesley Kranghand en Jasper Arends
2. Dominggus Unitli en Bennie Tehupuring
3. Martijn Meinen en Jan Kats
4. Bertin Blokzijl en Rick Derks
5/8 Erwin Drenthen en Gert Jan Scholing
5/8 Douwe Rinkes en René Spijker
5/8 Richard Strijker en Klaas Dijkema
5/8 Maik Dekker en Tom ter Steege

Eerste acht verliezersronde:
1. Ronald van de Hof en Erik Wildeboer
2. Ymco van den Bos en Tjeerd Derk Jager
3. Patrick en Henk
4. Danny Doldersum en Serwin de Ruiter
5/8 Leroy Nijenmanting en Gijs Lenten
5/8 Niek Vos en Stefan Kroesen
5/8 Marcel Kamman en Jeroen Kamman
5/8 Patrick Weerman en Pascal Vugteveen

Winnaars Pesserkoppel:
1. Richard Strijker en Klaas Dijkema
2. Martin Pero en Sander van der Sleen
3. Herko Kuik en Roel Krikke
4. Gerwin van Dam en Jordy WittinkMIRJAN STRIJKER GEHULDIGD
*Beste Bloemstyliste van Nederland is eerste Pessenaar van het Jaar!*

Onderstaand een foto van de bibliotheekboeken welke in De Wenning staan. 
Te leen voor leden. Niet-leden betalen een kleine vergoeding.
Meer info: Dorpscollege Pesse!


9 januari 2016
Hemmeltied van RTV Drenthe in De Wenning

Aanvang: 10.00 uur

Zaterdag a.s. Het Radio programma van RTV Drenthe HEMMELTIED live
vanuit De Wenning, presentatie Hennie Kuijer en Harm Dijkstra. 

Met verschillende gasten o.a. Vrouwen van Nu, De Wenning in Pesse (ontmoetingscentrum), Jack Reinders van muziek 2000, Edward Doorten, 
JeugdSoos 't Keldertje, Indoor Super Cross Pesse met o.a. Kenny Korten, 
Kinderkookclub van Dorpscollege Pesse en Mirjan Strijker/ StijlStrijker, live muziek 
van Lara Boode en Gijs Kos, iedereen welkom tussen 10 en 12.00 uur 
in De Wenning. Of uiteraard live beluisteren op RTV Drenthe.
  © 2015 Pesse.com